Hadžijski ćevap

Ako ste bili u Sarajevu i nite probali hadžijski ćevap, nemojte tu grešku da napravite tokom „Dana Bosne“ u Lovcu! #lovac#lovacrestoran