Jagnjeće sarmice

Jagnjeće sarmice, bosansko tradicionlano jelo koje se priprema i jede sa merakom!